artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: prowadzenia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej na terenie powiatu szydłowieckiego.

Załączniki:
Zarządzenie nr 12/2020153 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2020 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 11/2020 173 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego

Załączniki:
Zarządzenie Nr 10/2020 262 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 9/2020 273 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie odwołania wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i sportowych organizowanych przez Powiat Szydłowiecki, w partnerstwie z Powiatem Szydłowieckim i objętych honorowym patronatem Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8/2020 268 KB