artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu szydłowieckiego w 2003 roku.
Załączniki:
Uchwała nr IV/30/03 - 170 KB171 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu szydłowieckiego na 2003 rok.
Załączniki:
Uchwała nr IV/29/03 - 72 KB72 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: powołania Członka Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki:
Uchwała nr IV/28/03 - 22 KB22 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Załączniki:
Uchwała nr IV/27/03 - 42 KB42 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 marca 2003 r.

W sprawie: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka ZarząduPowiatu w Szydłowcu.
Załączniki:
Uchwała nr IV/26/03 - 41 KB41 KB