artykuł nr 1

Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003r.
Załączniki:
Uchwała nr VI/46/03 - 31 KB31 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załączniki:
Uchwała nr VI/45/03 - 23 KB23 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 roku.
Załączniki:
Uchwała nr VI/44/03 - 121 KB121 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki:
Uchwała nr VI/43/03 - 202 KB202 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, działających w zakresie oświaty.
Załączniki:
Uchwała nr VI/42/03 - 46 KB46 KB