artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/55/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”
artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/54/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu.
artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiegoza I półrocze 2003 roku.