artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 24/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 23/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Starosty Szydłowieckiego Nr 17/2003 z dnia 2 października 2003 r.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 22/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie: racjonalnej gospodarki finansowej w jednostkach powiatowych.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 21/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 20/2003 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru remontu pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.