artykuł nr 1

Uchwała Nr XI/80/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2004 rok.
Załączniki:
Uchwała nr XI/80/03 - 30 KB29 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/79/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załączniki:
Uchwała nr XI/79/03 - 38 KB38 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2003 r.
Załączniki:
Uchwała nr XI/78/03 - 40 KB40 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003 rok.
Załączniki:
Uchwała nr XI/77/03 - 37 KB37 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.
Załączniki:
Uchwała nr XI/76/03 - 32 KB31 KB