artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 33/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 32/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 30/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie: zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracownika Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, bezpośrednio zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli kadrowo-finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Szydłowcu.