artykuł nr 1

 


STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO Decyzją Rady Powiatu Zarząd podjął prace nad strategią rozwoju. Naszą strategię opracowała Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego z Radomia. Jest to dokument służący do racjonalizacji zarządzania powiatem, trwałego jego rozwoju oraz stanowi podstawę do zabiegania o środki zewnętrzne.

 Wstępem do stworzenia efektywnej strategii rozwoju jest analiza SWOT. W analizie tej uwzględnia się między innymi takie aspekty jak:
- wzrost gospodarczy
- zatrudnienie i bezrobocie
- produktywność i inwestycje
- sytuacje i rozwój sektora MŚP
- infrastrukturę
- specyficzne potencjały: turystykę , środowisko, kulturę itp.

 Strategia rozwoju stanowi dokument będący podstawą do tworzenia szczegółowego planu operacyjnego, który musi być z nim spójny. Spójność społeczna i gospodarcza podkreślana jest w każdym z projektów unijnych.

 Rada Powiatu w dniu 26 maja 2004 r. Uchwałą Nr XV/106/2004 przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego.

 Rada Powiatu w dniu 25 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XX/106/2008 przyjęła aktualizację  Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 roku.

 Rada Powiatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/111/2012 przyjęła aktualizację  Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 roku.