artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/189/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/189/05.pdf33 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/188/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/188/05.pdf36 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/187/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/187/05.pdf82 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIII/186/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie: ustalenia wykazu jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł ich dochodów wydatków kierunku wydatków oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2005 r.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII/185/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w Powiecie Szydłowieckim.