artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 30/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia do stosowania regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 29/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Starosty Szydłowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie: szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostą a Starostą.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 28/2006.pdf97 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 27/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: powołania komisji do przejęcia dokumentacji i gabinetu Starosty i Wicestarosty.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 27/2006.pdf82 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 26/2006 Starosty Szydłowieckiego z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Starosty Szydłowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.