artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/238/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/238/06.pdf84 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX/237/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIX/236/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIX/235/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/235/06.pdf82 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIX/234/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z późniejszymi zmianami.
Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/234/06.pdf83 KB