artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/249/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/248/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/247/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/247/06.pdf87 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/246/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Wysokiej.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/245/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.