artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/256/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/256/06.pdf93 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/255/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2006 r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/254/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXII/253/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/252/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Społecznej przy SP ZZOZ w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.