artykuł nr 1

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.
Załączniki:
Uchwała Nr V/30/2007.pdf27 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Szydłowieckiego na rok 2007.
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki:
Uchwała Nr IV/27/2007.pdf90 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie: zmian składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki:
Uchwała Nr IV/26/2007.pdf88 KB