artykuł nr 1

Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: umorzenia zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu wobec Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego będącego podstawą do restrukturyzacji tych należności.
Załączniki:
Uchwała Nr IX/47/2007.pdf85 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka” w Szydłowcu.
artykuł nr 4

Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.
artykuł nr 5

Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Szydłowcu.