artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2007 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2008r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/69/2007.pdf110 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2008 rok.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/66/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2008 rok.