artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 38/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 38/2002.pdf248 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 37/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie: ograniczenia wydatków budżetowych ponoszonych przez Starostwo z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 37/2002.pdf293 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 36/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie: unormowania czasu pracy pracowników obsługi - sprzątaczek.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 36/2002.pdf172 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 35/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapyatnia o cenę o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 200 000 zł na adaptację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 35/2002.pdf220 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 34/2002 Starosty Szydłowieckiego z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu Zakładowego Planu Kont.
Załączniki:
Zarządzenie Nr 34/2002.pdf158 KB