artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: stanu prac przygotowawczych, co do przebiegu i lokalizacji drogi ekspresowej (S7) przez teren powiatu szydłowieckiego.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/77/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2008 r.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
Załączniki:
Uchwała Nr XVI/75/2008.pdf92 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki:
Uchwała Nr XVI/74/2008.pdf95 KB