artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23.
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/115/2008.pdf92 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI/114/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach 15a gm. Orońsko.
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/114/2008.pdf90 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI/113/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany typu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, gm. Orońsko.
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/113/2008.pdf88 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI/112/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: współdziałania z innymi powiatami.
Załączniki:
Uchwała Nr XXI/112/2008.pdf88 KB