artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVI/139/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVI/138/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVI/137/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVI/136/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2009 rok.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVI/135/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2009 rok.