artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/169/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/168/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad przyznawania „Stypendium Starosty Szydłowieckiego”.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/165/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.