artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVI/200/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVI/199/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Powiatu Szydłowieckiego na 2010 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVI/198/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVI/197/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXV/196/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Planu Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.