artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Nadzoru i Koordynacji Zadań Inwestycyjno-Remontowych przewidzianych do realizacji przez powiat szydłowiecki w 2011 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 25/2010.pdf90 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostą a Starostą.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 24/2010.pdf343 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 23/2010.pdf248 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 22/2010.pdf252 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Orońsko przy ulicy Radomskiej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/10 o pow. 0.2000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa (KW Nr 22857) na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 21/2010.pdf221 KB