artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIX/216/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIX/215/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIX/214/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIX/213/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.