artykuł nr 1

Uchwała Nr XLII/244/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej Gminie Orońsko.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Mirów.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Jastrząb.