artykuł nr 1

Uchwała Nr XLIV/250/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIV/249/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIV/248/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011" pn. „Przebudowa drogi powiatowej Jabłonica- Pogroszyn- Chustki nr 3341W od km 0+00 do km 1+231,19”.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLIV/247/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu „Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie szydłowieckim”.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLIII/246/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.