artykuł nr 1

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zajęcia stanowiska odnośnie projektu pn. „Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach 2011-2014”.

Załączniki:
Uchwała Nr III/13/2010.pdf43 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmian planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2011 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Załączniki:
Uchwała Nr III/9/2010.pdf38 KB