artykuł nr 1

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr V/34/2011.pdf48 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

artykuł nr 3

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

artykuł nr 4

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu, finansowania ochrony środowiska gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.