artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu szydłowieckiego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/48/2011.pdf63 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/47/2011.pdf59 KB