artykuł nr 1

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki:
Uchwała Nr IX/54/2011.pdf780 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

artykuł nr 3

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.