artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/84/2011.pdf223 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Szydłowiecki w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Orońsku przy ulicy Radomskiej Nr 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/1 opow.0.1600 ha.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/81/2011.pdf20 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.