artykuł nr 1

Uchwała Nr 21/55/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 21/54/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu na rok szkolny 2011/2012.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 21/53/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia w Internacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w roku szkolnym 2011/2012.

Załączniki:
Uchwała Nr 21/53/2011.pdf49 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 20/52/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa Powiatu Szydłowieckiego do projektu pt. "FACHOWIEC POD RĘKĄ", który będzie realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Załączniki:
Uchwała Nr 20/52/2011.pdf32 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 20/51/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa Powiatu Szydłowieckiego do projektu pt. "Ekonomia społecznego sukcesu", który będzie realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Załączniki:
Uchwała Nr 20/51/2011.pdf34 KB