artykuł nr 1

Uchwała Nr 41/98/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia w Internacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 41/98/2012.pdf314 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 41/97/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 41/96/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odebranymi ustawami na rok 2012.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 39/95/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "LEPSZE JUTRO IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2. Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:
Uchwała Nr 39/95/2012.pdf370 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 39/94/2012 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.