artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusio.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/102/2012.pdf19 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/101/2012.pdf17 KB