artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/122/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosku o dofinansowanie zadania Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Powiat Szydłowiecki na starych kliszach.