artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2012