artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/165/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu "Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim na lata 2013 - 2018".

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/164/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/163/2013.pdf132 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2013.