artykuł nr 1

Uchwała Nr XXV/185/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV/184/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013 - 2018.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach 15a gm. Orońsko.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/183/2013.pdf135 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Łaziskach i nadania jej Statutu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXV/181/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/181/2013.pdf235 KB