artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: wystąpienia Powiatu Szydłowieckiego z członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Na Piaskowcu".

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/202/2013.pdf143 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2013 - 2018.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/199/2013.pdf124 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok.