artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/210/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIX/209/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIX/208/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: rozwiązania umowy o pracę na stanowisku sekretarza gminy Jastrząb z radnym Panem Janem Gulą.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/208/2014.pdf101 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIX/207/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIX/206/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/206/2014.pdf127 KB