artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/5/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 2/3/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 2/2/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki:
Uchwała Nr 2/2/2014.pdf195 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Szydłowieckiego i Wicestarosty Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących powiatu.

Załączniki:
Uchwała Nr 1/1/2014.pdf203 KB