artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/227/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/226/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/225/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/225/2014.pdf130 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/224/2014.pdf236 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/223/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/223/2014.pdf186 KB