artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIII/233/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIII/232/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2014 - 2019.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/229/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/229/2014.pdf153 KB