artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/50/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 21/49/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania na zastępstwo w pracy Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 21/49/2015.pdf253 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 21/48/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 20/47/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 18/46/2015 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości należących do Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała Nr 18/46/2015.pdf225 KB