artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady wykonywania czynności kancelaryjnych oraz organizację obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki:
ZałącznikMB
Zarządzenie Nr 35/2016451 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 34/2016741 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Załączniki:
Załącznik Nr 1180 KB
Zarządzenie Nr 33/2016239 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt ustalonego w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 32/2016261 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury (inwentaryzacji) kasy w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 31/2016246 KB