artykuł nr 1

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

artykuł nr 2

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji.

artykuł nr 3

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2017.