artykuł nr 1

Wicestarosta

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji.

artykuł nr 2

Wicestarosta