artykuł nr 1

Petycja do Zarządu Powiatu dotycząca wpływu przedsięwzięć na środowisko w kontekście planowanego źródła energii - wykorzystywanego dla potrzeb grzewczych i technologicznych

Petycja do Zarządu Powiatu dotycząca wpływu przedsięwzięć na środowisko w kontekście planowanego źródła energii - wykorzystywanego dla potrzeb grzewczych i technologicznych.

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018