artykuł nr 1

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia w związku z otrzymanym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę