artykuł nr 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę